دانلود کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی

دانلود کتاب و حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی

دانلود کتاب و حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی از طریق سایت Elecroom.ir


دانلود کتاب و حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی

دانلود کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی زبان اصلی

دانلود کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی زبان فارسی

دانلود حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی

 

دانلود کتاب و حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی

کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی به تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ می پردازد. کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ بهزاد رضوی بر اصول طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و نیز مثال هایی جدید که دانشجویان و مهندسان عملی طراحی مدارهای مجتمع CMOS انالوگ برای موفقیت در صنایع امروز بدان نیاز دارند تاکید می کند. از آن جا که طراحی آنالوگ نیاز به شهود و دقت دارد، کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی هر مفهوم را ابتدا از دیدگاه شهودی ارائه و پس از آن با تحلیل دقیق بررسی می کند. هدف اصلی کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ بهزاد رضوی آن است که هم اصول محکمی بنیاد شود و هم با روش هایی شهودی تحلیل مدار آموزش داده شود، به طوری که خواننده دریابد که چه تقریب هایی را می توان در کدام مدارها به کار برد و هر تقریب چقدر خطا در پی دارد. این روش خواننده را قادر می سازد تا با اندکی کوشش اضافی مفاهیم را به مدارهای ترانزیستوری دو قطبی نیز تعمیم دهد. گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir فایل PDF کتاب و حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی به زبان فارسی و انگلیسی را روی سایت قرار داده است. شما می توانید با استفاده از لینک های انتهای صفحه برای دانلود کتاب و حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ بهزاد رضوی اقدام کنید.

 

سرفصل های کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی

کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی دارای سرفصل های زیر می باشد.

آشنایی با طراحی آنالوگ

فیزیک مقدماتی افزاره MOS

تقویت کننده های یک طبقه

تقویت کننده های تفاضلی

آینه جریان های فعال و غیرفعال

پاسخ فرکانسی تقویت کننده ها

نویز

فیدبک

تقویت کننده های عملیاتی

پایداری و جبران سازی فرکانسی

مرجع ولتاژ و جریان

مقدمه ای بر مدارهای کلید-خازنی

اثر غیرخطی و ناهمسانی

نوسان سازها

حلقه های قفل فاز

اثرات کانال کوتاه و مدل های افزاره های MOS

فناوری ساخت CMOS

چینش و بسته بندی

 

 

دانلود کتاب و حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی
 دانلود کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی – زبان اصلی لینک دانلود

 دانلود کتاب طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی – زبان فارسی لینک دانلود

 دانلود حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی لینک دانلود

دانلود کتاب و حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی

دانلود کتاب و حل المسائل طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ رضوی

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *