تدریس خصوصی مدارهای منطقی

تدریس خصوصی مدارهای منطقی

تدریس خصوصی مدارهای منطقی (مدارهای دیجیتال) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای منطقی (مدارهای دیجیتال)   چرا تدریس خصوصی مدارهای منطقی (مدارهای دیجیتال) سیستم های دیجیتال در زندگی روزانه بشر نقش برجسته ای دارند و به این دلیل ما دوره تکنولوژی فعلی را عصر دیجیتال می خوانیم. سیستم های دیجیتال در مخابرات، …

تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی

تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی

تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی   چرا تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی عناصر نیمه هادی اساس مدارهای مجتمع و فناوری مدرن الکترونیک هستند. مطالعه، شناخت مشخصات و همچنین کاربرد این عناصر و خصوصاً ترانزیستورها بخش مهمی از برنامه درسی دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی برق …

تدریس خصوصی مدارهای مخابراتی

تدریس خصوصی مدارهای مخابراتی

تدریس خصوصی مدارهای مخابراتی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای مخابراتی   چرا تدریس خصوصی مدارهای مخابراتی درس مدارهای مخابراتی، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس مدارهای مخابراتی در رشته مهندسی برق به صورت تئوری و کاربردی به عنوان اصلی ترین درس ارائه می شود. درس مدارهای …

تدریس خصوصی فیلترهای الکترونیکی

تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع

تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار)   چرا تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار) طرح مدار که توسط مهندسان برق انجام می شود را می توان به دو دسته وسیع طبقه بندی نمود. یک دسته شامل طرح …

تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا   چرا تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا در طول چندین سال اخیر قطعات الکترونیک آنالوگ و دیجیتال (آنالوگ – دیجیتال) به صورت پیوسته و با سرعت بسیار زیاد در حال پیشرفت هستند. یکی از پیشرفت های …