تدریس خصوصی مدارهای منطقی

تدریس خصوصی مدارهای منطقی

تدریس خصوصی مدارهای منطقی (مدارهای دیجیتال) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای منطقی (مدارهای دیجیتال)   [fa icon="fa-check-square"] چرا تدریس خصوصی مدارهای منطقی (مدارهای دیجیتال) سیستم های دیجیتال در زندگی روزانه بشر نقش برجسته ای دارند و به این دلیل ما دوره تکنولوژی فعلی را عصر دیجیتال می خوانیم. سیستم های دیجیتال …

تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی

تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی

تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی   [fa icon="fa-check-square"] چرا تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی عناصر نیمه هادی اساس مدارهای مجتمع و فناوری مدرن الکترونیک هستند. مطالعه، شناخت مشخصات و همچنین کاربرد این عناصر و خصوصاً ترانزیستورها بخش مهمی از برنامه درسی دانشجویان دوره کارشناسی …

تدریس خصوصی مدارهای مخابراتی

تدریس خصوصی مدارهای مخابراتی

تدریس خصوصی مدارهای مخابراتی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای مخابراتی   [fa icon="fa-check-square"] چرا تدریس خصوصی مدارهای مخابراتی درس مدارهای مخابراتی، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس مدارهای مخابراتی در رشته مهندسی برق به صورت تئوری و کاربردی به عنوان اصلی ترین درس ارائه می شود. …

تدریس خصوصی فیلترهای الکترونیکی

تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع

تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار)   [fa icon="fa-check-square"] چرا تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار) طرح مدار که توسط مهندسان برق انجام می شود را می توان به دو دسته وسیع طبقه بندی نمود. یک دسته …

تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا   [fa icon="fa-check-square"] چرا تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا در طول چندین سال اخیر قطعات الکترونیک آنالوگ و دیجیتال (آنالوگ – دیجیتال) به صورت پیوسته و با سرعت بسیار زیاد در حال پیشرفت هستند. یکی از …