تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک

تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک

تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک   چرا تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک از روزی که بشر موفق به شناسایی و استفاده از ذره بی نهایت کوچک الکترون شد، افق جدیدی به روی علم فیزیک باز شد و تحولات خارق العاده ای در اغلب زمینه های علمی به …

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 1

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 1

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 1 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی فیزیک عمومی 1   چرا تدریس خصوصی فیزیک عمومی 1 درس فیزیک عمومی 1، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس فیزیک عمومی 1 در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در …

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 2

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 2

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 2 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی فیزیک عمومی 2   چرا تدریس خصوصی فیزیک عمومی 2 درس فیزیک عمومی 2، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس فیزیک عمومی 2 در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در …

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل   چرا تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل درس معادلات دیفرانسیل، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس معادلات دیفرانسیل در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در مباحث مختلف علمی درون رشته …

تدریس خصوصی ماشین های الکتریکی 1

تدریس خصوصی ماشین های الکتریکی 1

تدریس خصوصی ماشین های الکتریکی 1 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ماشین های الکتریکی 1   چرا تدریس خصوصی ماشین های الکتریکی 1 درس ماشین های الکتریکی 1، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس ماشین های الکتریکی 1 در رشته مهندسی برق به صورت تئوری و …

تدریس خصوصی ماشین های الکتریکی 2

تدریس خصوصی ماشین های الکتریکی 2

تدریس خصوصی ماشین های الکتریکی 2 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ماشین های الکتریکی 2   چرا تدریس خصوصی ماشین های الکتریکی 2 درس ماشین های الکتریکی 2، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس ماشین های الکتریکی 2 در رشته مهندسی برق به صورت تئوری و …

تدریس خصوصی میکرو الکترونیک

تدریس خصوصی میکرو الکترونیک

تدریس خصوصی میکرو الکترونیک توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی میکرو الکترونیک   چرا تدریس خصوصی میکرو الکترونیک عناصر نیمه هادی اساس مدارهای مجتمع و فناوری مدرن الکترونیک هستند. مطالعه، شناخت مشخصات و همچنین کاربرد این عناصر و خصوصاً ترانزیستورها بخش مهمی از برنامه درسی دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی برق را شامل می شود …

تدریس خصوصی مبدل های داده

تدریس خصوصی مبدل های داده

تدریس خصوصی مبدل های داده توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مبدل های داده   چرا تدریس خصوصی مبدل های داده هدف از ارائه این درس معرفی مبدل های مختلف داده همچون مبدل آنالوگ به دیجیتال و مبدل دیجیتال به آنالوگ، کاربردها و اهمیت های آن ها در تکنولوژی های جدید با گرایش …

تدریس خصوصی RFIC

تدریس خصوصی RFIC

تدریس خصوصی RFIC توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی RFIC   چرا تدریس خصوصی RFIC در طول چندین سال اخیر قطعات الکترونیک آنالوگ و دیجیتال (آنالوگ – دیجیتال) به صورت پیوسته و با سرعت بسیار زیاد در حال پیشرفت هستند. یکی از پیشرفت های مهمی که در سطح قطعات الکترونیک رخ داده است …