تدریس خصوصی میکروپروسسور

تدریس خصوصی میکروپروسسور

تدریس خصوصی میکروپروسسور توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی میکروپروسسور   چرا تدریس خصوصی میکروپروسسور هنگامی که شرحی در مورد مفاهیم معماری کامپیوتر داده می شود باید تعرفی برای آن وجود داشته باشد. پیشرفت تکنولوژی الکترونیک به ویژه کامپیوترها و جزئی تر پردازنده ها در طی چند سال اخیر روز به روز تغییر …

تدریس خصوصی معماری معماری کامپیوتر

تدریس خصوصی معماری کامپیوتر

تدریس خصوصی معماری کامپیوتر توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی معماری کامپیوتر   چرا تدریس خصوصی معماری کامپیوتر امروزه پیشرفت در تکنولوژی کامپیوترها، تقریباً همه ی جنبه های جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. پیشرفت های صورت گرفته در سخت افزار، به برنامه نویسان اجازه داده است که برنامه های واقعاً مفیدی ایجاد …

تدریس خصوصی اصول اندازه گیری الکتریکی

تدریس خصوصی اصول اندازه گیری الکتریکی

تدریس خصوصی اصول اندازه گیری الکتریکی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی اصول اندازه گیری الکتریکی   چرا تدریس خصوصی اصول اندازه گیری الکتریکی اصولاً اندازه گیری نتیجه ی مقایسه کلی بین یک استاندارد (شاخص) تعریف شده و یک اندازه ی (مقدار) نامعلوم است. برای این که نتیجه ی عمل اندازه گیری، به …

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترومغناطیس توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترومغناطیس   چرا تدریس خصوصی الکترومغناطیس علم الکترومغناطیس مطالعه تاثیرات بارهای الکتریکی ساکن و متحرک است. الکترومغناطیس از نظر فیزیک دان ها و مهندسین برق و کامپیوتر دارای اهمیت بنیادی است. نظریه ی الکترومغناطیس در تفهیم اصول شکافنده های اتم، نوسان نگارهای پرتو کاتدی، …

تدریس خصوصی پردازش تصویر دیجیتال (DIP)

تدریس خصوصی پردازش تصویر دیجیتال

تدریس خصوصی پردازش تصویر دیجیتال (DIP) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی پردازش تصویر دیجیتال (DIP)   چرا تدریس خصوصی پردازش تصویر دیجیتال (DIP) پردازش تصویر دیجیتال (DIP) دانش جدیدی است که سابقه آن پس از اختراع رایانه های دیجیتال باز می گردد. با این حال پردازش تصویر دیجیتال (DIP) در چند دهه …

تدریس خصوصی پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)

تدریس خصوصی پردازش سیگنال دیجیتال

تدریس خصوصی پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)   چرا تدریس خصوصی پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) علم جدیدی است به تجزیه و تحلیل سیگنال ها می پردازد. پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) در چندین سال اخیر به شکل کاملا تخصصی و پیشرفته …

تدریس خصوصی بررسی سیستم های قدرت 1

تدریس خصوصی بررسی سیستم های قدرت 1

تدریس خصوصی بررسی سیستم های قدرت 1 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی بررسی سیستم های قدرت 1   چرا تدریس خصوصی بررسی سیستم های قدرت 1 بررسی سیستم های قدرت از جمله درس های مهم و اساسی در گرایش های گوناگون رشته ی مهندسی برق است. بررسی سیستم های قدرت 1 برای …

تدریس خصوصی بررسی سیستم های قدرت 2

تدریس خصوصی بررسی سیستم های قدرت 2

تدریس خصوصی بررسی سیستم های قدرت 2 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی بررسی سیستم های قدرت 2   چرا تدریس خصوصی بررسی سیستم های قدرت 2 بررسی سیستم های قدرت از جمله درس های مهم و اساسی در گرایش های گوناگون رشته ی مهندسی برق است. بررسی سیستم های قدرت 1 برای …

تدریس خصوصی مخابرات 1

تدریس خصوصی مخابرات 1

تدریس خصوصی مخابرات 1 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مخابرات 1   چرا تدریس خصوصی مخابرات 1 درس مخابرات 1، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس مخابرات 1 در رشته مهندسی برق به صورت تئوری و کاربردی به عنوان اصلی ترین درس ارائه می شود. درس …

تدریس خصوصی مخابرات 2

تدریس خصوصی مخابرات 2

تدریس خصوصی مخابرات 2 (مخابرات دیجیتال) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مخابرات 2 (مخابرات دیجیتال)   چرا تدریس خصوصی مخابرات 2 (مخابرات دیجیتال) درس مخابرات 2 (مخابرات دیجیتال)، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس مخابرات 2 (مخابرات دیجیتال) در رشته مهندسی برق به صورت تئوری و …