دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1

دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1

دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1   دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1 دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1؛ نرم افزار کامسول یک محیط ارتباطی قدرتمند برای ایجاد مدل ها و حل تمامی مسائل و سوالات مهندسی و علمی می باشد. نرم افزار COMSOL Multiphysics دارای …

دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6

دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6

دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6   دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6 دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6؛ یکی از نرم افزارهای مهم و پرکاربرد طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک که برای رشته مهندسی برق بسیار کاربرد دارد، نرم افزار Cadence Orcad است. نرم …

دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7

دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7

دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7   دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7 دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7؛ یک دستیار طراحی که به صورت اتوماتیک توصیف طراحی را از یک فرم به فرم دیگر تبدیل می کند، سنتز نامیده می شود. یعنی HDL ها واسط …

دانلود نرم افزار ModelSim 10.1

دانلود نرم افزار ModelSim 10.1

دانلود نرم افزار ModelSim 10.1 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار ModelSim 10.1   دانلود نرم افزار ModelSim 10.1 دانلود نرم افزار ModelSim 10.1؛ نرم افزار ModelSim به عنوان یک ابزار صنعتی استاندارد برای بازبینی و بررسی صحت طرح های دیجیتال به کار می رود. طراحان مدارهای دیجیتالی می توانند با به کارگیری نرم افزار …

دانلود نرم افزار ModelSim 10.0

دانلود نرم افزار ModelSim 10.0

دانلود نرم افزار ModelSim 10.0 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار ModelSim 10.0   دانلود نرم افزار ModelSim 10.0 دانلود نرم افزار ModelSim 10.0؛ نرم افزار ModelSim به عنوان یک ابزار صنعتی استاندارد برای بازبینی و بررسی صحت طرح های دیجیتال به کار می رود. طراحان مدارهای دیجیتالی می توانند با به کارگیری نرم افزار …