تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی

تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی

تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی   چرا تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی علم آمار که در پیچ و خم های طولانی و نفس گیر تاریخ همراز و همراه بشر پا به قرن بیست ویکم گذاشته است برای ما گفتنی های بسیار دارد. …

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی محاسبات عددی   چرا تدریس خصوصی محاسبات عددی محاسبات عددی علم و هنر محاسبه می شود. بسیاری از رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی نیازمند به دست آوردن نتایجی هستند که از روش های تحلیلی قابل حصول نیستند و یا تعیین …

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته   چرا تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته محاسبات عددی علم و هنر محاسبه می شود. بسیاری از رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی نیازمند به دست آوردن نتایجی هستند که از روش های تحلیلی قابل حصول نیستند …

تدریس خصوصی فیلترهای الکترونیکی

تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع

تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار)   چرا تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار) طرح مدار که توسط مهندسان برق انجام می شود را می توان به دو دسته وسیع طبقه بندی نمود. یک دسته شامل طرح …

تدریس خصوصی الکترونیک صنعتی

تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال

تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال   چرا تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال اهمیت یادگیری طراحی VLSI (الکترونیک دیجیتال) در جهان امروزه برای هر مهندس الکترونیک پوشیده نیست. اساساً طراحی VLSI (الکترونیک دیجیتال) فناوری طراحی و ساخت مدارهای مجتمع دیجیتال می باشد که در آنها تعداد زیادی ترانزیستور …

تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال پیشرفته

تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال پیشرفته

تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال پیشرفته توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال پیشرفته   چرا تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال پیشرفته اهمیت یادگیری طراحی VLSI (الکترونیک دیجیتال پیشرفته) در جهان امروزه برای هر مهندس الکترونیک پوشیده نیست. اساساً طراحی VLSI (الکترونیک دیجیتال پیشرفته) فناوری طراحی و ساخت مدارهای مجتمع دیجیتال می باشد که …

تدریس خصوصی میکرو الکترونیک

تدریس خصوصی میکرو الکترونیک

تدریس خصوصی میکرو الکترونیک توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی میکرو الکترونیک   چرا تدریس خصوصی میکرو الکترونیک عناصر نیمه هادی اساس مدارهای مجتمع و فناوری مدرن الکترونیک هستند. مطالعه، شناخت مشخصات و همچنین کاربرد این عناصر و خصوصاً ترانزیستورها بخش مهمی از برنامه درسی دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی برق را شامل می شود …

تدریس خصوصی تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها

تدریس خصوصی تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها

تدریس خصوصی تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها   چرا تدریس خصوصی تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها زبان مناسبی برای توصیف سیگنال ها و سیستم ها …

تدریس خصوصی نانو الکترونیک

تدریس خصوصی نانو الکترونیک

تدریس خصوصی نانو الکترونیک توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی نانو الکترونیک   چرا تدریس خصوصی نانو الکترونیک از جمله الزامات توسعه فناوری در قرن بیست و یکم نیاز به کوچک سازی ابزارها تا مقیاس نانو و افزایش همگانی کارآیی آن هاست. این امر نیازمند ساخت مواد جدید برای دست یابی به کارکردهای …

تدریس خصوصی الکترونیک کوانتومی

تدریس خصوصی الکترونیک کوانتومی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترونیک کوانتومی   چرا تدریس خصوصی الکترونیک کوانتومی علم الکترونیک کوانتومی (کوانتوم الکترونیک)، علم مطالعه، فیزیک کوانتومی افزاره های الکترونیکی است. درس الکترونیک کوانتومی جز اصلی ترین دروس ارائه شده در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک می باشد. از این …