آموزش برنامه نویسی و نرم افزارهای تخصصی رشته برق الکترونیک

گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir علاوه بر برگزاری دوره های تخصصی نرم افزار و برنامه نویسی های رشته مهندسی برق الکترونیک، امکان آموزش خصوصی و گروهی نرم افزارها و برنامه نویسی های تخصصی رشته برق الکترونیک را در تمام روزهای سال فراهم آورده است.

 


 

 

راه های ارتباطی جهت اخذ کلاس های آموزش نرم افزارها و برنامه نویسی


 


 

آموزش نرم افزار Microwind
آموزش نرم افزار Microwind توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی Layout مدارهای
آموزش نرم افزار HSPICE
آموزش نرم افزار HSPICE توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی و شبیه
آموزش برنامه نویسی FPGA
آموزش برنامه نویسی FPGA توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی برنامه نویسی FPGA
آموزش برنامه نویسی VHDL
آموزش برنامه نویسی VHDL توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی برنامه نویسی VHDL
آموزش نرم افزار Xilinx
آموزش نرم افزار Xilinx توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی سنتز FPGA با
آموزش نرم افزار ModelSim
آموزش نرم افزار ModelSim توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی برنامه نویسی VHDL
آموزش نرم افزار SILVACO
آموزش نرم افزار SILVACO توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی
آموزش نرم افزار COMSOL Multiphysics
آموزش نرم افزار COMSOL Multiphysics توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی، شبیه
آموزش نرم افزار Cadence
آموزش نرم افزار Cadence توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی
آموزش نرم افزار LEdit
آموزش نرم افزار LEdit توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی Layout مدارهای