تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی   چرا تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی سیستم های کنترل عموماً سیستم های دینامیکی هستند که هدف سیستم با کنترل مشخص شده است. این مبحث در مقطع کارشناسی مهندسی برق تحت عنوان سیستم کنترل خطی شناخته …

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1   چرا تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 درس ریاضی عمومی 1، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس ریاضی عمومی 1 در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در …

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2   چرا تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 درس ریاضی عمومی 2، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس ریاضی عمومی 2 در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ریاضی مهندسی   چرا تدریس خصوصی ریاضی مهندسی درس ریاضی مهندسی، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس ریاضی مهندسی در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در مباحث مختلف علمی درون رشته …

تدریس خصوصی تکنیک پالس

تدریس خصوصی تکنیک پالس

تدریس خصوصی تکنیک پالس توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی تکنیک پالس   چرا تدریس خصوصی تکنیک پالس درس تکنیک پالس، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس تکنیک پالس به صورت تئوری و کاربردی در مباحث مختلف علمی رشته برق کاربرد دارد. به همین دلیل درس تکنیک …

تدریس خصوصی تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها

تدریس خصوصی تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها

تدریس خصوصی تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها   چرا تدریس خصوصی تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها زبان مناسبی برای توصیف سیگنال ها و سیستم ها …

تدریس خصوصی VLSI

تدریس خصوصی VLSI

تدریس خصوصی VLSI توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی VLSI   چرا تدریس خصوصی VLSI اهمیت یادگیری طراحی VLSI در جهان امروزه برای هر مهندس الکترونیک پوشیده نیست. اساساً طراحی VLSI  فناوری طراحی و ساخت مدارهای مجتمع دیجیتال می باشد که در آنها تعداد زیادی ترانزیستور  (بیش از صد هزار ترانزیستور) در کنار …

تدریس خصوصی VLSI پیشرفته

تدریس خصوصی VLSI پیشرفته

تدریس خصوصی VLSI پیشرفته توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی VLSI پیشرفته   چرا تدریس خصوصی VLSI پیشرفته اهمیت یادگیری طراحی VLSI در جهان امروزه برای هر مهندس الکترونیک پوشیده نیست. اساساً طراحی VLSI  فناوری طراحی و ساخت مدارهای مجتمع دیجیتال می باشد که در آنها تعداد زیادی ترانزیستور  (بیش از صد هزار …

تدریس خصوصی تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه رسانا

تدریس خصوصی تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه رسانا

تدریس خصوصی تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه رسانا توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه رسانا   چرا تدریس خصوصی تتئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه رسانا عناصر نیمه هادی اساس مدارهای مجتمع و فناوری مدرن الکترونیک هستند. مطالعه، شناخت مشخصات و همچنین کاربرد این عناصر و …