آموزش برنامه نویسی و نرم افزارهای تخصصی رشته برق الکترونیک

  آموزش برنامه نویسی و نرم افزارهای تخصصی رشته برق الکترونیک گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir علاوه بر برگزاری دوره های تخصصی نرم افزار و برنامه نویسی های رشته مهندسی برق الکترونیک، امکان آموزش خصوصی و گروهی نرم افزارها و برنامه نویسی های تخصصی رشته برق الکترونیک را در تمام روزهای سال فراهم آورده است. …

آموزش نرم افزار Microwind

آموزش نرم افزار Microwind

آموزش نرم افزار Microwind توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی Layout مدارهای مجتمع آنالوگ با نرم افزار Microwind آموزش تخصصی طراحی Layout مدارهای مجتمع دیجیتال با نرم افزار Microwind آموزش تخصصی طراحی Layout مدارهای مجتمع مرکب با نرم افزار Microwind آموزش تخصصی طراحی Layout مدارهای مجتمع RF با نرم افزار Microwind   …

آموزش نرم افزار HSPICE

آموزش نرم افزار HSPICE

آموزش نرم افزار HSPICE توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی و شبیه سازی مدارهای مجتمع آنالوگ با نرم افزار HSPICE آموزش تخصصی طراحی و شبیه سازی مدارهای مجتمع دیجیتال با نرم افزار HSPICE آموزش تخصصی طراحی و شبیه سازی مدارهای مجتمع مرکب با نرم افزار HSPICE آموزش تخصصی طراحی و شبیه سازی …

آموزش برنامه نویسی FPGA

آموزش برنامه نویسی FPGA

آموزش برنامه نویسی FPGA توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی برنامه نویسی FPGA با زبان های مختلف و سنتز با نرم افزار Xilinx ISE آموزش تخصصی برنامه نویسی FPGA با زبان های مختلف و سنتز با نرم افزار Xilinx Vivado   آموزش برنامه نویسی FPGA آموزش برنامه نویسی FPGA؛ . قطعات برنامه پذیر …

آموزش برنامه نویسی VHDL

آموزش برنامه نویسی VHDL

آموزش برنامه نویسی VHDL توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی برنامه نویسی VHDL با نرم افزار ModelSim آموزش تخصصی برنامه نویسی Verilog با نرم افزار ModelSim آموزش تخصصی کار با نرم افزار ModelSim برای سنتز FPGA و ASIC   آموزش برنامه نویسی VHDL آموزش برنامه نویسی VHDL؛ زبان برنامه نویسی VHDL و Verilog …

آموزش نرم افزار Xilinx

آموزش نرم افزار Xilinx

آموزش نرم افزار Xilinx توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی سنتز FPGA با نرم افزار Xilinx ISE آموزش تخصصی سنتز FPGA با نرم افزار Xilinx Vivado   آموزش نرم افزار Xilinx آموزش نرم افزار Xilinx؛ . نرم افزار Xilinx یک نرم افزار بسیار قدرتمند برای طراحی های FPGA استفاده می شود. نرم افزار …

آموزش نرم افزار ModelSim

آموزش نرم افزار ModelSim

آموزش نرم افزار ModelSim توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی برنامه نویسی VHDL با نرم افزار ModelSim آموزش تخصصی برنامه نویسی Verilog با نرم افزار ModelSim آموزش تخصصی کار با نرم افزار ModelSim برای سنتز FPGA و ASIC   آموزش نرم افزار ModelSim آموزش نرم افزار ModelSim؛ نرم افزار ModelSim به عنوان یک …

آموزش نرم افزار SILVACO

آموزش نرم افزار SILVACO

آموزش نرم افزار SILVACO توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی قطعات نیمه رسانا با نرم افزار SILVACO آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی سلول های خورشیدی با نرم افزار SILVACO آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی نانووایرها با نرم افزار SILVACO آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی اپتیک و لیزر با نرم افزار …

آموزش نرم افزار COMSOL Multiphysics

آموزش نرم افزار COMSOL Multiphysics

آموزش نرم افزار COMSOL Multiphysics توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی ماژول های نیمه رسانا با نرم افزار COMSOL Multiphysics آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی ماژول های مغناطیس با نرم افزار COMSOL Multiphysics آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی ماژول های مایکرو فلویدیکس با نرم افزار COMSOL Multiphysics آموزش تخصصی طراحی، …

آموزش نرم افزار Cadence

آموزش نرم افزار Cadence

آموزش نرم افزار Cadence توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی و رسم Layout مدارهای مجتمع آنالوگ با نرم افزار Cadence آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی و رسم Layout مدارهای مجتمع دیجیتال با نرم افزار Cadence آموزش تخصصی طراحی، شبیه سازی و رسم Layout مدارهای مجتمع مرکب با نرم افزار Cadence …