دانلود نرم افزارهای تخصصی رشته برق الکترونیک

  دانلود نرم افزارهای تخصصی رشته برق الکترونیک امکان دانلود نرم افزارهای تخصصی رشته برق الکترونیک برای کاربران و دانشجویان رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک در سایت Elecroom.ir به عنوان مرجع تخصصی رشته برق الکترونیک فراهم شده است. فایل قابل نصب و یا پرتابل نرم افزارهای پرکاربرد رشته برق الکترونیک در سایت موجو د است. …

دانلود نرم افزار Microwind 3.1

دانلود نرم افزار Microwind 3.1

دانلود نرم افزار Microwind 3.1 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار Microwind 3.1   دانلود نرم افزار Microwind 3.1 دانلود نرم افزار Microwind 3.1؛ پیاده سازی یک مدار مجتمع در طی مراحل مختلف انجام می گیرد. به دست آوردن چینش مدار یکی از مراحل مهم به شمار می رود. این کار می تواند به صورت …

دانلود نرم افزار HSPICE 2013

دانلود نرم افزار HSPICE 2013

دانلود نرم افزار HSPICE 2013 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار HSPICE 2013   دانلود نرم افزار HSPICE 2013 دانلود نرم افزار HSPICE 2013؛ از آنجایی که ساخت تراشه ها پر هزینه و زمان بر است، طراحان نیاز به ابزار شبیه سازی دارند تا عملکرد طرح های خود را بررسی و تایید کنند. شبیه سازی …

دانلود نرم افزار HSPICE 2016

دانلود نرم افزار HSPICE 2016

دانلود نرم افزار HSPICE 2016 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار HSPICE 2016   دانلود نرم افزار HSPICE 2016 دانلود نرم افزار HSPICE 2016؛ از آنجایی که ساخت تراشه ها پر هزینه و زمان بر است، طراحان نیاز به ابزار شبیه سازی دارند تا عملکرد طرح های خود را بررسی و تایید کنند. شبیه سازی …

دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1

دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1

دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1   دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1 دانلود نرم افزار COMSOL Multiphysics 5.2.1؛ نرم افزار کامسول یک محیط ارتباطی قدرتمند برای ایجاد مدل ها و حل تمامی مسائل و سوالات مهندسی و علمی می باشد. نرم افزار COMSOL Multiphysics دارای …

دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6

دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6

دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6   دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6 دانلود نرم افزار Cadence Orcad 16.6؛ یکی از نرم افزارهای مهم و پرکاربرد طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک که برای رشته مهندسی برق بسیار کاربرد دارد، نرم افزار Cadence Orcad است. نرم …

دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7

دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7

دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7   دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7 دانلود نرم افزار Xilinx ISE 14.7؛ یک دستیار طراحی که به صورت اتوماتیک توصیف طراحی را از یک فرم به فرم دیگر تبدیل می کند، سنتز نامیده می شود. یعنی HDL ها واسط …

دانلود نرم افزار ModelSim 10.1

دانلود نرم افزار ModelSim 10.1

دانلود نرم افزار ModelSim 10.1 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار ModelSim 10.1   دانلود نرم افزار ModelSim 10.1 دانلود نرم افزار ModelSim 10.1؛ نرم افزار ModelSim به عنوان یک ابزار صنعتی استاندارد برای بازبینی و بررسی صحت طرح های دیجیتال به کار می رود. طراحان مدارهای دیجیتالی می توانند با به کارگیری نرم افزار …

دانلود نرم افزار ModelSim 10.0

دانلود نرم افزار ModelSim 10.0

دانلود نرم افزار ModelSim 10.0 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار ModelSim 10.0   دانلود نرم افزار ModelSim 10.0 دانلود نرم افزار ModelSim 10.0؛ نرم افزار ModelSim به عنوان یک ابزار صنعتی استاندارد برای بازبینی و بررسی صحت طرح های دیجیتال به کار می رود. طراحان مدارهای دیجیتالی می توانند با به کارگیری نرم افزار …

دانلود نرم افزار LEdit 8.3

دانلود نرم افزار LEdit 8.3

دانلود نرم افزار LEdit 8.3 از طریق سایت Elecroom.ir دانلود نرم افزار LEdit 8.3   دانلود نرم افزار LEdit 8.3 دانلود نرم افزار LEdit 8.3؛ پیاده سازی یک مدار مجتمع در طی مراحل مختلف انجام می گیرد. به دست آوردن چینش مدار یکی از مراحل مهم به شمار می رود. این کار می تواند به …