دوره تخصصی نرم افزار ADS

مقرون به صرفه

ظرفیت محدود
تهران، گیشا، خیابان بلوچستان
51 89 01 46 - 021
info@elecroom.ir
6009 409 - 0936
883 75 33 - 0930

آخرین دوره تخصصی نرم افزار ADS شامل آموزش مقدماتی، پیشرفته و کارگاه آموزشی انجام پروژه با موفقیت برگزار شد.

دوره جدید به زودی آغاز می شود...

کاتالوگ دوره