دوره تخصصی برنامه نویسی VHDL

دوره تخصصی برنامه نویسی VHDL

آخرین دوره تخصصی برنامه نویسی VHDL شامل آموزش مقدماتی، پیشرفته و کارگاه آموزشی انجام پروژه با موفقیت برگزار شد. دوره جدید به زودی آغاز می شود…