دوره تخصصی نرم افزار Microwind

دوره تخصصی نرم افزار Microwind

آخرین دوره تخصصی نرم افزار Microwind شامل آموزش مقدماتی، پیشرفته و کارگاه آموزشی انجام پروژه با موفقیت برگزار شد. دوره جدید به زودی آغاز می شود…