تدریس خصوصی الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترومغناطیس توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترومغناطیس   چرا تدریس خصوصی الکترومغناطیس علم الکترومغناطیس مطالعه تاثیرات بارهای الکتریکی ساکن و متحرک است. الکترومغناطیس از نظر فیزیک دان ها و مهندسین برق و کامپیوتر دارای اهمیت بنیادی است. نظریه ی الکترومغناطیس در تفهیم اصول شکافنده های اتم، نوسان نگارهای پرتو کاتدی، …

تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک

تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک

تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک   چرا تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک از روزی که بشر موفق به شناسایی و استفاده از ذره بی نهایت کوچک الکترون شد، افق جدیدی به روی علم فیزیک باز شد و تحولات خارق العاده ای در اغلب زمینه های علمی به …

تدریس خصوصی پردازش تصویر دیجیتال (DIP)

تدریس خصوصی پردازش تصویر دیجیتال

تدریس خصوصی پردازش تصویر دیجیتال (DIP) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی پردازش تصویر دیجیتال (DIP)   چرا تدریس خصوصی پردازش تصویر دیجیتال (DIP) پردازش تصویر دیجیتال (DIP) دانش جدیدی است که سابقه آن پس از اختراع رایانه های دیجیتال باز می گردد. با این حال پردازش تصویر دیجیتال (DIP) در چند دهه …

تدریس خصوصی پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)

تدریس خصوصی پردازش سیگنال دیجیتال

تدریس خصوصی پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)   چرا تدریس خصوصی پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) علم جدیدی است به تجزیه و تحلیل سیگنال ها می پردازد. پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) در چندین سال اخیر به شکل کاملا تخصصی و پیشرفته …

تدریس خصوصی فیلترهای الکترونیکی

تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع

تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار)   چرا تدریس خصوصی فیلترهای مجتمع (فیلتر و سنتز مدار) طرح مدار که توسط مهندسان برق انجام می شود را می توان به دو دسته وسیع طبقه بندی نمود. یک دسته شامل طرح …

تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال پیشرفته

تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال پیشرفته

تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال پیشرفته توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال پیشرفته   چرا تدریس خصوصی الکترونیک دیجیتال پیشرفته اهمیت یادگیری طراحی VLSI (الکترونیک دیجیتال پیشرفته) در جهان امروزه برای هر مهندس الکترونیک پوشیده نیست. اساساً طراحی VLSI (الکترونیک دیجیتال پیشرفته) فناوری طراحی و ساخت مدارهای مجتمع دیجیتال می باشد که …

تدریس خصوصی نانو الکترونیک

تدریس خصوصی نانو الکترونیک

تدریس خصوصی نانو الکترونیک توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی نانو الکترونیک   چرا تدریس خصوصی نانو الکترونیک از جمله الزامات توسعه فناوری در قرن بیست و یکم نیاز به کوچک سازی ابزارها تا مقیاس نانو و افزایش همگانی کارآیی آن هاست. این امر نیازمند ساخت مواد جدید برای دست یابی به کارکردهای …

تدریس خصوصی الکترونیک کوانتومی

تدریس خصوصی الکترونیک کوانتومی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترونیک کوانتومی   چرا تدریس خصوصی الکترونیک کوانتومی علم الکترونیک کوانتومی (کوانتوم الکترونیک)، علم مطالعه، فیزیک کوانتومی افزاره های الکترونیکی است. درس الکترونیک کوانتومی جز اصلی ترین دروس ارائه شده در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک می باشد. از این …

تدریس خصوصی الکترونیک نوری

تدریس خصوصی الکترونیک نوری

تدریس خصوصی الکترونیک نوری توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترونیک نوری   چرا تدریس خصوصی الکترونیک نوری علم الکترونیک نوری، علم مطالعه، بررسی و به کارگیری دستگاه های الکترونیکی است که نور را ایجاد، تشخصی و کنترل می کنند. قطعات و کاربردهای الکترونیک نوری می توانند مبدل های الکترونیکی به نوری و …

تدریس خصوصی الکترونیک نوری پیشرفته

تدریس خصوصی الکترونیک نوری پیشرفته

تدریس خصوصی الکترونیک نوری پیشرفته توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترونیک نوری پیشرفته   چرا تدریس خصوصی الکترونیک نوری پیشرفته علم الکترونیک نوری، علم مطالعه، بررسی و به کارگیری دستگاه های الکترونیکی است که نور را ایجاد، تشخصی و کنترل می کنند. قطعات و کاربردهای الکترونیک نوری می توانند مبدل های الکترونیکی …