تدریس دروس دانشگاهی

تدریس دروس دانشگاهی

چرا باید ما را انتخاب کنید؟ گروه آموزشی پژوهشی سایت ELECROOM مدرسین خود را با حساسیت بسیار بالا به تعداد محدود از بین بیش از هزار رزومه انتخاب می کند. این مدرسین همگی در زمینه فعالیت علمی خود بسیار متخصص و با دانش هستند. مدرسین ما دارای سوابق کاری زیاد و درخشان با مدارک تحصیلی …

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1   چرا تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 درس ریاضی عمومی 1، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس ریاضی عمومی 1 در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در …

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2   چرا تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 درس ریاضی عمومی 2، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس ریاضی عمومی 2 در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در …

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 1

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 1

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 1 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی فیزیک عمومی 1   چرا تدریس خصوصی فیزیک عمومی 1 درس فیزیک عمومی 1، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس فیزیک عمومی 1 در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در …

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 2

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 2

تدریس خصوصی فیزیک عمومی 2 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی فیزیک عمومی 2   چرا تدریس خصوصی فیزیک عمومی 2 درس فیزیک عمومی 2، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس فیزیک عمومی 2 در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در …

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل   چرا تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل درس معادلات دیفرانسیل، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس معادلات دیفرانسیل در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در مباحث مختلف علمی درون رشته …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ریاضی مهندسی   چرا تدریس خصوصی ریاضی مهندسی درس ریاضی مهندسی، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس ریاضی مهندسی در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در مباحث مختلف علمی درون رشته …

تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی

تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی

تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی   چرا تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی علم آمار که در پیچ و خم های طولانی و نفس گیر تاریخ همراز و همراه بشر پا به قرن بیست ویکم گذاشته است برای ما گفتنی های بسیار دارد. …

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی محاسبات عددی   چرا تدریس خصوصی محاسبات عددی محاسبات عددی علم و هنر محاسبه می شود. بسیاری از رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی نیازمند به دست آوردن نتایجی هستند که از روش های تحلیلی قابل حصول نیستند و یا تعیین …

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته   چرا تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته محاسبات عددی علم و هنر محاسبه می شود. بسیاری از رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی نیازمند به دست آوردن نتایجی هستند که از روش های تحلیلی قابل حصول نیستند …