تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 1

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 1

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 1 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 1   چرا تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 1 گسترش و توسعه روز افزون تحصیلات دانشگاهی در اکثر دانشگاه ها و موسسات کشور و روند رو به رشد دانشجویان رشته برق و کامپیوتر در تحصیلات چه در مقطع کارشناسی و چه …

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 2

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 2

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 2 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 2   چرا تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 2 گسترش و توسعه روز افزون تحصیلات دانشگاهی در اکثر دانشگاه ها و موسسات کشور و روند رو به رشد دانشجویان رشته برق و کامپیوتر در تحصیلات چه در مقطع کارشناسی و چه …

تدریس خصوصی الکترونیک 1

تدریس خصوصی الکترونیک 1

تدریس خصوصی الکترونیک 1 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترونیک 1   چرا تدریس خصوصی الکترونیک 1 درس الکترونیک 1، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس الکترونیک 1 در رشته مهندسی برق به صورت تئوری و کاربردی به عنوان اصلی ترین درس ارائه می شود. درس …

تدریس خصوصی الکترونیک 2

تدریس خصوصی الکترونیک 2

تدریس خصوصی الکترونیک 2 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی الکترونیک 2   چرا تدریس خصوصی الکترونیک 2 درس الکترونیک 2، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس الکترونیک 2 در رشته مهندسی برق به صورت تئوری و کاربردی به عنوان اصلی ترین درس ارائه می شود. درس …

تدریس خصوصی مدارهای منطقی

تدریس خصوصی مدارهای منطقی

تدریس خصوصی مدارهای منطقی (مدارهای دیجیتال) توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای منطقی (مدارهای دیجیتال)   چرا تدریس خصوصی مدارهای منطقی (مدارهای دیجیتال) سیستم های دیجیتال در زندگی روزانه بشر نقش برجسته ای دارند و به این دلیل ما دوره تکنولوژی فعلی را عصر دیجیتال می خوانیم. سیستم های دیجیتال در مخابرات، …

تدریس خصوصی معماری معماری کامپیوتر

تدریس خصوصی معماری کامپیوتر

تدریس خصوصی معماری کامپیوتر توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی معماری کامپیوتر   چرا تدریس خصوصی معماری کامپیوتر امروزه پیشرفت در تکنولوژی کامپیوترها، تقریباً همه ی جنبه های جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. پیشرفت های صورت گرفته در سخت افزار، به برنامه نویسان اجازه داده است که برنامه های واقعاً مفیدی ایجاد …

تدریس خصوصی اصول اندازه گیری الکتریکی

تدریس خصوصی اصول اندازه گیری الکتریکی

تدریس خصوصی اصول اندازه گیری الکتریکی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی اصول اندازه گیری الکتریکی   چرا تدریس خصوصی اصول اندازه گیری الکتریکی اصولاً اندازه گیری نتیجه ی مقایسه کلی بین یک استاندارد (شاخص) تعریف شده و یک اندازه ی (مقدار) نامعلوم است. برای این که نتیجه ی عمل اندازه گیری، به …

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی   چرا تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی سیستم های کنترل عموماً سیستم های دینامیکی هستند که هدف سیستم با کنترل مشخص شده است. این مبحث در مقطع کارشناسی مهندسی برق تحت عنوان سیستم کنترل خطی شناخته …

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1   چرا تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 درس ریاضی عمومی 1، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس ریاضی عمومی 1 در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در …

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2   چرا تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 درس ریاضی عمومی 2، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی می باشد. درس ریاضی عمومی 2 در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی در …