دانلود نرم افزار HSPICE 2013

دانلود نرم افزار HSPICE 2013

دانلود نرم افزار HSPICE 2013 از طریق سایت Elecroom.ir


دانلود نرم افزار HSPICE 2013

 

دانلود نرم افزار HSPICE 2013

دانلود نرم افزار HSPICE 2013؛ از آنجایی که ساخت تراشه ها پر هزینه و زمان بر است، طراحان نیاز به ابزار شبیه سازی دارند تا عملکرد طرح های خود را بررسی و تایید کنند. شبیه سازی می تواند در سطوح مختلف از سطح ساختاری گرفته تا پروسه ساخت انجام شود. شبیه سازی هایی همچون SPICE می توانند با استفاده از مدل افزاره ها و نت لیست مدار، ولتاژ، جریان و سایر پارامترهای مدار را تخمین بزنند. طراحان مدارهای VLSI بیش از همه با شبیه سازی مدارات مواجه خواهند بود. نرم افزار SPICE، نرم افزاری است که برای مدارات مجتمع کاربرد دارد. در نهایت با همه ی پیشرفت ها در سال 1981 نسخه HSPICE ارائه شد. در سال 1984 نسخه پیشرفته تر نرم افزار HSPICE آن  قادر به تحلیل مداری با 50000 گره بود. در سال 1988 نسخه ای از نرم افزار HSPICE ارائه شد که قابلیت تحلیل 100000 گره در مدار را داشت. هم اکنون می توان گفت نرم افزار HSPICE یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی مدارهای الکترونیکی می باشد. بخشی از توانمندی های نرم افزار HSPICE از آن جایی نتیجه می شود که در آن مدل هایی استفاده شده است که مبنای فیزیکی دارند. از مزایای نرم افزار HSPICE می توان به همگرایی خوب، پشتیبانی از آخرین مدل های افزاره و اتصالات میانی و قابلیت بهینه سازی مدار اشاره کرد. گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir فایل دانلود نرم افزار HSPICE 2013 را روی سایت قرار داده است. شما می توانید با استفاده از لینک های انتهای صفحه برای دانلود نرم افزار HSPICE 2013 اقدام کنید.

 

امکانات و ویژگی های نرم افزار HSPICE 2013

از عمده ترین امکانات نرم افزار HSPICE می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 همگرایایی بالا

 مدل سازی دقیق

 نام گذاری و ارجاع سلسه مراتبی گره ها

 بهینه سازی مدل ها و مدارها با تغییر همزمان چندین پارامتر در شبیه سازی های AC، DC و Transient

 انجام تحلیل های مونت کارلو و بدترین حالت

 به کارگیری توابع جبری برای ورودی ها، خروجی ها و مدل های رفتاری مدارهای پارامتری

 به دست آوردن مشخصات سلول ها برای استفاده در کتابخانه های استاندارد سلول ها در مدارات مجتمع

 مدل سازی خطوط انتقال در بردهای مدار چاپی و مدارات مجتمع

 استفاده از قطعات مجزا و همچنین کتابخانه IC ها

 

 

دانلود نرم افزار HSPICE 2013
 دانلود نرم افزار HSPICE 2013 لینک دانلود

 دانلود نرم افزار CosmosScope 2011 لینک دانلود

 دانلود نرم افزار CosmosScope 2015 لینک دانلود

آموزش نرم افزار HSPICE

دانلود نرم افزار HSPICE 2013

انجام پروژه های HSPICE با آموزش رایگان

دانلود نرم افزار HSPICE 2013