دانلود نرم افزار Microwind 3.1

دانلود نرم افزار Microwind 3.1

دانلود نرم افزار Microwind 3.1 از طریق سایت Elecroom.ir


دانلود نرم افزار Microwind 3.1

 

دانلود نرم افزار Microwind 3.1

دانلود نرم افزار Microwind 3.1؛ پیاده سازی یک مدار مجتمع در طی مراحل مختلف انجام می گیرد. به دست آوردن چینش مدار یکی از مراحل مهم به شمار می رود. این کار می تواند به صورت دستی و یا خودکار با استفاده از ابزارهای موجود انجام شود. بعد از به دست آوردن چینش مدار، شبیه سازی آن انجام می پذیرد تا از درستی عملکرد آن اطمینان حاصل شود. هم چنین صحت قوانین طراحی در مدار مورد بررسی قرار می گیرد.برای طراحی مدار در سطح چینش می توان از نرم افزارهای مختلفی استفاده کرد که نرم افزار Microwind یکی از این نرم افزارها می باشد. با استفاده از نرم افزار Microwind می توان طراحی مدار را به صورت دستی و اتوماتیک انجام داد. برای شبیه سازی نیز، بایستی در ابتدا توصیف مدار طراحی شده در نرم افزار Microwind به صورت یک نت لیست استخراج شود. این نت لیست به عنوان ورودی نرم افزارهای شبیه سازی سطح پایین مانند PSPICE و HSPICE مورد استفاده قرار می گیرد. نرم افزار Microwind نرم افزاری معتبر برای طراحی جانمایی و Layout مدارات مجتمع آنالوگ، دیجیتال و مرکب است. گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir فایل دانلود نرم افزار Microwind 3.1 را روی سایت قرار داده است. شما می توانید با استفاده از لینک های انتهای صفحه برای دانلود نرم افزار Microwind 3.1 اقدام کنید.

 

امکانات و ویژگی های نرم افزار Microwind 3.1

از عمده ترین امکانات نرم افزار Microwind می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 جانمایی المان ها و اتصالات مختلف

 گره گذاری بیشمار

 تهیه نت لیست

 قابلیت تحلیل های مختلف

 

 

دانلود نرم افزار Microwind 3.1
 دانلود نرم افزار Microwind 3.1 لینک دانلود

آموزش نرم افزار Microwind

دانلود نرم افزار Microwind 3.1

انجام پروژه های Microwind با آموزش رایگان

دانلود نرم افزار Microwind 3.1