دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede

دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede

دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede از طریق سایت Elecroom.ir


دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede

دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede زبان اصلی

 

دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede

موضوع کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede بر این اساس است که در دروس مهندسی برق تحت عنوان فیلتر و سنتز مدار آمده است. هدف اصلی کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede یک کتاب درسی برای فیلتر و سنتز مدار است که امروزه در دانشگاه ها تدریس می شود. در کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede تمامی قضایا و نکات ارائه شده اثبات شده است. همچنین کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede شامل مسائل حل شده بسیاری می باشد و برای علاقمندان تمرین های عملی بسیاری ارائه شده است که از این لحاظ کتاب طراحی فیلتر به صورت مرجعی سودمند برای دانشجویان، فارغ التحصیلان و … می باشد. گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir فایل PDF کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede به زبان انگلیسی را روی سایت قرار داده است. شما می توانید با استفاده از لینک های انتهای صفحه برای دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede اقدام کنید.

 

سرفصل های کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede

کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede دارای سرفصل های زیر می باشد.

معرفی فیلترها

پروسه ساخت مدارهای تقریب فیلترهای آنالوگ

فیلترهای پایین گذر، فیلترهای بالا گذر، فیلترهای میان گذر آنالوگ

پیاده سازی فیلترهای آنالوگ

معرفی سیستم های زمان گسسته

طراحی فیلتر دیجیتال IIR

طراحی فیلتر دیجیتال FIR

پیاده سازی فیلترهای دیجیتالی با استفاده از C

فیلترهای دیجیتالی با استفاده از FFT

مشکلات زمان بندی (Timing)

طراحی بلوک های سازنده

طراحی حافظه

 

 

دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede
 دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede – زبان اصلی لینک دانلود

دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede

دانلود کتاب طراحی فیلترهای دیجیتال و آنالوگ Thede