دانلود کتاب نانو ساختارها هانینک

دانلود کتاب نانو ساختارها هانینک

دانلود کتاب نانو ساختارها هانینک از طریق سایت Elecroom.ir


دانلود کتاب نانو ساختارها هانینک

دانلود کتاب نانو ساختارها هانینک زبان اصلی

 

دانلود کتاب نانو ساختارها هانینک

از جمله الزامات توسعه فناوری در قرن بیست و یکم نیاز به کوچک سازی ابزارها تا مقیاس نانو و افزایش همگانی کارآیی آن هاست. این امر نیازمند ساخت مواد جدید برای دست یابی به کارکردهای ویژه و گزینش پذیراست. در سال های اخیر مواد نانوفاز و نانو ساختار به دلیل کاربردهای فراوان در زمینه های مختلف نظیر الکترونیک، اپتیک، کاتالیست، سرامیک، ثبت مغناطیسی و نانو کامپوزیت ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اندازه، ساختار و برهمکنش های بین اتمی و مولکولی تعیین کننده خواص منحصر به فرد این مواد است. بنابراین درک بهتر و بررسی ساختارها و مشخصه یابی آن ها اجتناب ناپذیر است. از آن جایی که امروزه بحث تکنولوژی نانو و ساختارهای مبتنی بر نانو جزء اصلی ترین بسیترها علوم مختلف از جمله الکترونیک می باشد، مطالعه دقیق ساختارهای نانو برای هر مهندسی لازم و ضروری است. هدف اصلی این کتاب بررسی ساختارهای نانو و ویژگی ها و خواص این ساختارها می باشد. گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir فایل PDF کتاب نانو ساختارها هانینک به زبان انگلیسی را روی سایت قرار داده است. شما می توانید با استفاده از لینک های انتهای صفحه برای دانلود کتاب نانو ساختارها هیل و هانینک اقدام کنید.

 

سرفصل های کتاب نانو ساختارها هانینک

کتاب نانو ساختارها هیل و هانینک دارای سرفصل های زیر می باشد.

تکنولوژی و کاربرد nanoparticle

معماری های nanometric

مشخصه یابی نانوساختارها با تکنولوژی electron beam

نانوکامپوزیت های ارگانیک و غیر ارگانیک

هدایت یونی

نانوساختارها در مواد biological

رفتار مکانیکی نانولمینت ها

تهیه نانو کریستال های سرامیکی

مهندسی نانویی مواد متالیک

رزونانس مغناطیسی

نانوکریستال های light

nanofabrication

 

 

دانلود کتاب نانو ساختارها هانینک
 دانلود کتاب نانو ساختارها هانینک – زبان اصلی لینک دانلود

دانلود کتاب نانو ساختارها هانینک

دانلود کتاب نانو ساختارها هانینک