انجام تخصصی پروژه های طراحی و شبیه سازی الکترونیک

انجام تخصصی پروژه های طراحی و شبیه سازی الکترونیک

  انجام تخصصی پروژه های طراحی و شبیه سازی الکترونیک اگر برای انجام تخصصی پروژه های طراحی و شبیه سازی الکترونیک خود با مشکل مواجه هستید می توانید از گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir کمک بگیرید. گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir آماده مشاوره رایگان، کمک و همراهی شما در انجام پروژه های خود در زمینه …

انجام پروژه های HSPICE

انجام پروژه های HSPICE

طراحی با پیچیده ترین عناصر  طراحی و شبیه سازی با ترانزیستورهای مختلف و المان های پیچیده در HSPICE نوآوری و بهینه سازی  ایده پردازی، نوآوری و بهینه سازی در طراحی و شبیه سازی با HSPICE طراحی و شبیه سازی طراحی و شبیه سازی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال با HSPICE

انجام پروژه های ADS با آموزش رایگان

انجام پروژه های ADS با آموزش رایگان

انجام پروژه های ADS با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مجتمع آنالوگ با ADS طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مجتمع دیجیتال با ADS طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مرکب (آنالوگ-دیجیتال) با ADS طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مجتمع فرکانس بالا با ADS

انجام پروژه های HSPICE با آموزش رایگان

انجام پروژه های HSPICE با آموزش رایگان

انجام پروژه های HSPICE با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مجتمع آنالوگ با HSPICE طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مجتمع دیجیتال با HSPICE طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مرکب (آنالوگ-دیجیتال) با HSPICE طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مجتمع فرکانس بالا با HSPICE RF

انجام پروژه های FPGA با آموزش رایگان

انجام پروژه های FPGA با آموزش رایگان

انجام پروژه های FPGA با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی، شبیه سازی و سنتز پردازش تصویر و سیگنال با Xilinx ISE طراحی، شبیه سازی و سنتز الگوریتم های پیچیده و جدید با Xilinx ISE طراحی، شبیه سازی و سنتز ساختارهای ترتیبی و ترکیبی با Xilinx ISE طراحی، شبیه سازی و سنتز …

Elecroom.ir پروژه ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
انجام پروژه های VHDL با آموزش رایگان

انجام پروژه های VHDL با آموزش رایگان

انجام پروژه های VHDL با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی و شبیه سازی همه مدارهای پیچیده ترتیبی با زبان VHDL طراحی و شبیه سازی همه مدارهای پیچیده ترکیبی با زبان VHDL طراحی و شبیه سازی همه ی مبدل ها، فیلترها و … با زبان VHDL طراحی و شبیه سازی ماشین های …

Elecroom.ir پروژه ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
انجام پروژه های SILVACO با آموزش رایگان

انجام پروژه های SILVACO با آموزش رایگان

انجام پروژه های SILVACO با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی و شبیه سازی در زمینه قطعات نیمه رسانا با SILVACO طراحی و شبیه سازی در زمینه الکترونیک نوری با SILVACO طراحی و شبیه سازی در زمینه سلول های خورشیدی با SILVACO طراحی و شبیه سازی در زمینه مرتبط با اپتیک و …

انجام پروژه های COMSOL با آموزش رایگان

انجام پروژه های COMSOL با آموزش رایگان

انجام پروژه های COMSOL با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی و شبیه سازی انواع ماژول های نیمه رسانا با COMSOL طراحی و شبیه سازی انواع ماژول های MEMS و NEMS با COMSOL طراحی و شبیه سازی انواع ماژول های امواج رادیویی با COMSOL طراحی و شبیه سازی انواع ماژول های میکروفلودیکس …

انجام پروژه های Cadence با آموزش رایگان

انجام پروژه های Cadence با آموزش رایگان

انجام پروژه های Cadence با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مجتمع آنالوگ با Cadence طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مجتمع دیجیتال با Cadence طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مرکب (آنالوگ-دیجیتال) با Cadence طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مجتمع فرکانس بالا با Cadence

انجام پروژه های LEdit با آموزش رایگان

انجام پروژه های LEdit با آموزش رایگان

انجام پروژه های LEdit با آموزش رایگان توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir طراحی Layout انواع مدارهای مجتمع آنالوگ با LEdit طراحی Layout انواع مدارهای مجتمع دیجیتال با LEdit طراحی Layout انواع مدارهای مرکب (آنالوگ-دیجیتال) با LEdit طراحی Layout انواع مدارهای مجتمع فرکانس بالا با LEdit

Elecroom.ir پروژه ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,