تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا   چرا تدریس خصوصی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا در طول چندین سال اخیر قطعات الکترونیک آنالوگ و دیجیتال (آنالوگ – دیجیتال) به صورت پیوسته و با سرعت بسیار زیاد در حال پیشرفت هستند. یکی از پیشرفت های …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته   چرا تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته درس ریاضی مهندسی پیشرفته، یکی از مهم ترین دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. درس ریاضی مهندسی پیشرفته در رشته های علوم پایه و مهندسی به صورت تئوری و کاربردی …

تدریس خصوصی مبدل های داده

تدریس خصوصی مبدل های داده

تدریس خصوصی مبدل های داده توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی مبدل های داده   چرا تدریس خصوصی مبدل های داده هدف از ارائه این درس معرفی مبدل های مختلف داده همچون مبدل آنالوگ به دیجیتال و مبدل دیجیتال به آنالوگ، کاربردها و اهمیت های آن ها در تکنولوژی های جدید با گرایش …

تدریس خصوصی RFIC

تدریس خصوصی RFIC

تدریس خصوصی RFIC توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی RFIC   چرا تدریس خصوصی RFIC در طول چندین سال اخیر قطعات الکترونیک آنالوگ و دیجیتال (آنالوگ – دیجیتال) به صورت پیوسته و با سرعت بسیار زیاد در حال پیشرفت هستند. یکی از پیشرفت های مهمی که در سطح قطعات الکترونیک رخ داده است …

تدریس خصوصی MMIC

تدریس خصوصی MMIC

تدریس خصوصی MMIC توسط گروه آموزشی پژوهشی سایت Elecroom.ir تدریس خصوصی MMIC   چرا تدریس خصوصی MMIC در طول چندین سال اخیر قطعات الکترونیک آنالوگ و دیجیتال (آنالوگ – دیجیتال) به صورت پیوسته و با سرعت بسیار زیاد در حال پیشرفت هستند. یکی از پیشرفت های مهمی که در سطح قطعات الکترونیک رخ داده است …